Liên hệ

Địa chỉ liên hệ :

Công ty TNHH MTV Cơ Khí Và Thương Mại Nhật Nam

Văn phòng: 17 Phạm Văn Đồng , TT Châu Ổ , Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại : 0935.295.396 – 0931.911.396