Chính Sách Giao Hàng

Công Ty TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT NAM 

Chính Sách Vận Chuyển Hàng

I. Áp dụng đối với đơn hàng vận chuyển bằng phương tiện xe máy và có khối lượng quy đổi dưới 80 kg.

1. Đối với đơn hàng từ 3 triệu đồng:

– Toàn bộ phí ship trong bán kính 15 km từ Công ty sẽ được miễn phí. Ngoài bán kính 15 km tính phụ phí 5.000 đ/ 1 km cho mỗi đơn hàng.

2. Đối với đơn hàng thấp hơn 3 triệu đồng: 

– Bán kính dưới 15 km tính thêm phụ phí 30.000đ/ mỗi đơn hàng. Từ 15 km trở lên tính thêm phụ phí 5.000đ/ 1 km cho mỗi đơn hàng.

II. Áp dụng với đơn hàng vận chuyển bằng ô tô có khối lượng quy đổi từ 80 kg trở lên.

A. Phí vận chuyển/phụ phí:

1. Đơn hàng < 15 triệu_Quãng đường < 30 km_Phí vận chuyển: 150.000đ_Phụ phí ngoài 30 km: 0đ

2. Đơn hàng < 15 triệu_Quãng đường > 30 km_Phí vận chuyển: 150.000đ_Phụ phí ngoài 30 km: 7.000đ/ 1 km

3. Đơn hàng > 15 triệu_Quãng đường > 30 km_Phí vận chuyển: 0đ_Phụ phí ngoài 30 km: 7.000đ/ 1 km

4. Đơn hàng > 15 triệu_Quãng đường < 30 km_Phí vận chuyển: 0đ

B. Phí vào bến xe + phí bốc dỡ hàng hóa:

1. Chi phí < 50.000đ: Công ty Nhật Nam chịu

2. Chi phí >50.000đ: Khách hàng chịu phần chênh